Công nghệ
Quy trình
Quy trình làm việc của chúng tôi gồm 4 giai đoạn. Mỗi giai đoạn được tổ chức hiệu quả và tinh gọn với mục tiêu mang đến khách hàng sự hài lòng tuyệt đối.
Nhận yêu cầu
Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng
Thống nhất mẫu mã
Tiến hành kiểm tra mẫu hoặc đề xuất mẫu để đi đến thống nhất
Sản xuất
Dây chuyền sản xuất gồm nhiều công đoạn kết hợp chặt chẽ với nhau
Hoàn thiện
Hoàn thiện, xác nhận và bàn giao thành phẩm
Hệ thống máy móc
Cơ sở sản xuất được trang bị các dòng máy móc, hệ thống máy và thiết bị được bảo trì, nâng cấp thường xuyên dựa trên nhu cầu sản xuất thực tế.
Đội ngũ nhân sự
Tại MS COSMO, mỗi nhân sự từ khối kỹ thuật đến hành chính đều được trang bị kiến thức, kỹ năng bài bản để thực hiện tốt chuyên môn của mình.
×