SCROLL DOWN
01 / 03
We are MS COSMO

Management

MS COSMO는 사람을 존중하고 인재를 개발하는 이념을 고수하는 기업으로, 직원들에게 의미 있고 풍요로운 삶을 제공하기 위해 노력합니다.
기계 시스템
생산 설비는 라인이 갖추어져 있으며, 설비 시스템과 장비는 생산 요구에 따라 정기적 유지 보수 및 업그레이드합니다.
프로세스
우리의 프로세스는 모두 4단계로 구성되어 있습니다. 각 단계는 고객의 절대적인 만족을 목표로 효율적으로 구성되어 있습니다.
인적자원
MS COSMO의 모든 직원은 각자 업무에 대한 지식과 기술을 보유하고 있습니다.

시스템

시대적 트렌드에 따라 혁신과 기술 업데이트에 있어 항상 선도적인 기업 직원의 지식과 기술 향상을 위해 정기적인 교육 고객의 요구에 맞는 새로운 기준을 찾아 기기 시스템을 향상 고객 만족과 더불어 제품 품질 향상을 위해 끊임없이 프로세스를 개선

협력사

고객의 요구에 대한 이해를 바탕으로 최적의 솔루션을 적시에 제공하며,상호 이익을 기반으로 하는 협력
Văn phòng: Lô 4 – TT7 Khu nhà ở Cán bộ Báo Nhân dân và Văn phòng TW Đảng – Trịnh Văn Bô – P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội, Việt Nam
Xưởng in: Cổng làng Ngọc Lịch, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam
"Xưởng CNC: Khu Công Nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
×